próg

1. Gościnne progi «dom ludzi gościnnych, gościnni gospodarze»: Pan Maciejko opuszczał właśnie gościnne progi państwa Linsrumów. T. Konwicki, Dziura.
2. Nie wyjść, nie ruszyć się (ani) za próg «nie opuścić jakiegoś pomieszczenia, nie wychodzić nigdzie»: Jest przy tym przekonany, że milicja i ludzie wynajęci przez brata Mileny będą próbowali go ująć poza domem i z tego powodu w ogóle nie wychodzi za próg. W. Horwath, Seans.
3. Niskie progi «dom, środowisko ludzi ubogich, zajmujących niskie stanowisko w hierarchii społecznej»: – Szanowny przewodniczący! – zawołał nie bez ironii Ludwik na widok wchodzącego Dyły. – Czemu zawdzięczają nasze niskie progi tę niezwykłą wizytę? J. Iwaszkiewicz, Pasieka.
4. podn. Ojczyste progi «kraj ojczysty, ojczyzna»: Wracaliśmy stęsknieni kraju (...) oto w końcu ukazały nam się ojczyste progi... Roz tel 1997.
5. Rodzinne progi «dom rodzinny»: (...) często zajeżdżam w rodzinne progi (...). Roz bezp 1995.
6. Wysokie progi «dom, środowisko ludzi zamożnych, wysoko postawionych w hierarchii społecznej»: Przestraszyłem się. Nie miałem żadnego doświadczenia w składaniu wizyt i to w tak wysokich progach. Nie miałem ubrania i ogłady, nie wiedziałem, jak się rozmawia z profesorem w domu, a jeszcze bardziej z profesorową. R. Antoszewski, Kariera.
7. Za wysokie progi dla kogoś «dom, środowisko niedostępne dla kogoś stojącego niżej w hierarchii społecznej»: Zgłosiłem się na ochotnika, nie wzięli. Podchorążówka, za wysokie progi dla chamskiego syna. T. Bojarska, Świtanie.
Stać u progu, na progu czegoś zob. I stać 8.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

 • prog — prog·a·mous; prog·e·ny; prog·nath·ic; prog·na·thism; prog·na·thous; prog·ne; prog·no·sis; prog·nos·ti·ca·ble; prog·nos·ti·cal; prog·nos·ti·cate; prog·nos·ti·ca·tion; prog·nos·ti·ca·tive; prog·nos·ti·ca·tor; prog·ress·ism; prog·ress·ist;… …   English syllables

 • próg — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. progu {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} listwa łącząca dolne części futryny drzwi, zwykle wystająca nad poziom podłogi; zasłania szczelinę na styku podłóg dwóch pomieszczeń lub… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Prog — Prog, v. i. [imp. & p. p. {Progged}. p. pr. & vb. n. {Progging}.] [Cf. D. prachen, G. prachern, Dan. prakke, Sw. pracka, to beg, L. procare, procari, to ask, demand, and E. prowl.] 1. To wander about and beg; to seek food or other supplies by low …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Prog — Prog, n. 1. Victuals got by begging, or vagrancy; victuals of any kind; food; supplies. [Slang] Swift. [1913 Webster] So long as he picked from the filth his prog. R. Browning. [1913 Webster] 2. A vagrant beggar; a tramp. [Slang] [1913 Webster] 3 …   The Collaborative International Dictionary of English

 • prog — /prog/, v., progged, progging, n. Brit. Slang. v.i. 1. to search or prowl about, as for plunder or food; forage. n. 2. food or victuals. [1560 70; orig. uncert.] * * * …   Universalium

 • prog — 1958, colloquial shortening of PROGRESSIVE (Cf. progressive) (q.v.) …   Etymology dictionary

 • prog — prog1 [präg] vi. progged, progging [via dial. < ? ME prokken, to beg (prob. < LowG)] Dial. to prowl about, as in search of food or plunder; forage n. Dial. food obtained as by progging prog2 abbrev. 1. program 2. progressive …   English World dictionary

 • prog|e|ny — «PROJ uh nee», noun, plural nies. 1. children or offspring; descendants: »Kittens are a cat s progeny. 2. Figurative. something that is produced by or originates from something: »Around this fort a progeny of little Dutch built houses…soon sprang …   Useful english dictionary

 • Prog — Progressive Rock stilistische Ursprünge: Psychedelic Rock, Hard Rock, Klassische Musik, Elektronische Musik, Jazz, Folk und Weltmusik Kultureller Ursprung: 1968 England Typische Instrumente …   Deutsch Wikipedia

 • próg — m III, D. progu, N. progiem; lm M. progi 1. «poprzeczna dolna część futryny drzwiowej, wystająca nad poziom podłogi» Drewniany, kamienny próg. Niski, wysoki, wystający próg. Próg domu, chaty. Stanąć, usiąść na progu. Potknąć się o próg. Wyjść za… …   Słownik języka polskiego

 • prog — I. /prɒg/ (say prog) noun 1. a spike or skewer. 2. a prick; stab: *Poke a stick up the log, give the spalpeen a prog –a.b. (banjo) paterson, 1895. {origin unknown} II. /prɒg/ (say prog) noun food or provisions, especially for a journey: *Lots of… …   Australian English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.